ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΡΑΤΩΝ

Εκτυπώνουμε οποιαδήποτε εθνική σημαία στα μεγέθη και ποσότητες που επιθυμείτε.

Η εθνική σημαία συμβολίζει τη χώρα. Η σημαία αναρτάται από την κυβέρνηση, αλλά συχνά αναρτάται επίσης από τους πολίτες της χώρας.
Τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά κτίρια, όπως σχολεία, δικαστήρια κ.ά. συχνά αναρτούν την εθνική σημαία.

Σημαίες κρατώνΕλληνική σημαία